książki i monografie naukowe

publikacje naukowe

Created with Sketch.

PROFIL WYDAWNICZY Wydawnictwo Naukowe Sophia

Wydawnictwo Naukowe Sophia wydaje wszystkie publikacje naukowe w formie drukowanej oraz na nośnikach danych takie, jak: pdf. Przyjmowane są publikacje  naukowe, takie jak: monografie naukowe bądź publikacje naukowe, rozdziały w monografiach naukowych oraz książki naukowe i wydania naukowe z recenzowanymi komentarzami lub skryptami naukowymi..

Głównym profilem wydawniczym są nauki społeczne.

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane prace naukowe teoretyczne oraz badawcze. Przyjmowane prace mają charakter oryginalny, które są wcześniej nie publikowane są  poddawane  procesowi weryfikacji poprzez system antyplagiat. Jeśli publikacja budzi wątpliwości są prowadzone czynności wyjaśniające np. używanie innej odmiany płci niż autor, posługiwanie się różnym językiem naukowym.

Teksty naukowe przyjmowane są w ramach naboru ciągłego (monografie naukowe, książki naukowe) oraz poza naborem ciągłym, czyli takim w którym autor zgłasza propozycję roboczego tytułu wraz z planem publikacji w punktach bądź streszczenie.

Próbki  propozycji wydawniczych  (5-10 stron maksymalnie) prosimy przesyłać na adres
e-mail: wydawnictwo@sophiabauty.pl lub biuro.sophia@gmail.com