Zapisy na III Międzynarodową Konferencję Naukową  trwają...


Zapraszamy do wysyłania rozdziału do procesu wydawniczego na adres e:mail: wydawnictwo@sophiabauty.plJesteśmy zespołem redakcyjnym współpracującym z redaktorami naukowymi, branżowymi oraz recenzentami z całego świata. Naszym celem jest realizacja procesu wydawniczego na najwyższym poziomie w możliwie, jak najkrótszym terminie. Swoje działania opieramy o nowe innowacyjne rozwiązania wychodząc naprzeciw naszym klientom. Specjalizujemy się w produkcji, wydawaniu oraz opracowywaniu książek, w tym naukowych w formie druku oraz Ebook. Wydajemy publikacje ze wszystkich Dziedzin Naukowych, w tym ekonomicznych. a także zajmujemy się dystrybucją publikacji.  Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy Autorów, Redaktorów, Recenzentów, Szkoły, Uczelnie chcące wydać książkę w naszym wydawnictwie lub na podstawie swojego numeru ISBN.Oferujemy:

Kompleksowe usługi edytorskie.

Kompleksowe usługi graficzne.

Obsługa działań promocyjnych, w tym zaprojektowanie i realizację kampanii w mediach elektronicznych i tradycyjnych (polskich i zagranicznych) z wykorzystaniem formuły CPV na zaakceptowanych przez Zamawiającego serwisach prasowych/ informacyjnych/ naukowych.

Social Media we współpracy z Zamawiającym oraz publikację wywiadu z autorem w prasie elektronicznej.

Skład i łamanie tekstu publikacji.

Konwersja materiałów wydawniczych.

Recenzja naukowo-wydawnicza.

Redakcja publikacji.

Korekta językowa publikacji.

Druk cyfrowy lub offsetowy publikacji w oprawie miękkiej, twardej oraz zeszytowej.

Projektowanie: okładki książki, czasopisma; zaprojektowanie koncepcji publikacji.

Nadajemy numer ISBN
Wsparcie marketingowe, dystrybucja i logistyka publikacji.

Tłumaczenie publikacji na język angielski. 

Opublikowanie artykułu naukowego. 

Dystrybucja egzemplarzy książek:

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin,

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,  ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk.

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok      

·Copyright by Wydawnictwo  Naukowe Sophia  2015-2017     Wszelkie Prawa Zastrzeżone