książki i monografie naukowe

publikacje naukowe

Created with Sketch.

Dane do płatności
GISC sp.zo.o. (Dział – WNS)
ul. Vincenza Belliniego 12 lok. 15
03-289 Warszawa
Nr rachunku bankowego
85 2130 0004 2001 0807 4700 0001 w Volkswagen Bank

Adres korespondencyjny
GISC sp.zo.o. (Dział – WNS)
03-295 Warszawa 148, skrytka 43tel. (22) 229 09 74

Wydawnictwo Naukowe Sophia która jest marką Global Innovation Sophia City sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 03-289 na ulicy Belliniego 12 lokal 15, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000654271, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6572927439, REGON 366131514.