Belliniego 12 lok. 15 ,03-289, Warszawa, Polska
+48 22 299 23 37
wydawnictwo@sophiabauty.pl

ZGŁOSZENIE DZIEŁA

książki i monografie naukowe

Zgłoszenie działa aspirującego o uznanie za publikację.
Oferujemy publikacje artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografii.

Forma publikacji: recenzowana monografia w formie drukowanej z nadanym numerem ISBN. Wymagana objętość w tym przypadku to co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków do 25 tys. znaków wraz ze spacjami. Przesłane materiały są poddawane procedurze wydawniczej w tym recenzyjnej.

Opłata za wydanie rozdziału  (min. 20 000 znaków) w wersji tradycyjnej książkowej – wynosi: 250 brutto.
Prosimy o zgłoszenie artykułu poprzez poniższy formularz lub na adres mailowy wydawnictwo@sophiabauty.pl.