facebook
  • W swojej ofercie posiadamy możliwość tłumaczenia z: języka polskiego na angielski  oraz z języka polskiego na niemiecki.

    Tłumaczeniami zajmują się sprawdzeni nasi anglojęzyczni współpracownicy posiadający  w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje. 

    Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wstępnej oferty.

Język tłumaczenia

Czy bibliografia ma być tłumaczona?

Dane do faktury (nazwa płatnika, nip, adres)

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rejestracyjnym przez Wydawnictwo Nauka i Biznes sp.zo.o. oraz Wydawnictwo Naukowe Sophia (Administratora Danych Osobowych) w zakresie związanym z usługą tłumaczenia. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji zamówienia lub też podjęcia czynności w tymże celu. Posiadam prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jest skuteczne do momentu podpisania realizacji usługi.

Załącz artykuł