facebook

Oferujemy publikacje artykułów naukowych, rozdziałów w monografii oraz opracowań naukowych.

Forma publikacji: recenzowana monografia w formie tradycyjnej z nadanym numerem ISBN Każdy uczestnik za opublikowany rozdział w recenzowanej monografii naukowej otrzymuje 5 pkt MNiSW, zakładając, że jeden autor opublikuje maksymalnie 3 artykuły w danej monografii.Wymagana objętość w tym przypadku to co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków do 25 tys. znaków wraz ze spacjami. teksty dłuższe /powyżej 25 tys. znaków/ sa indywidulanie kalkulowane).
Poniżej przedstawiamy przykładowe hasła tematyczne:

Opłata za wydanie rozdziału bez względu na jego długość (min. 20 000 znaków) w wersji tradycyjnej książkowej
– z wykonaną recenzją przez osobę z tytułem dr 200 brutto
– bez wykonanej recenzji kwota: 279 brutto

Opłata za wydanie rozdziału bez względu na jego długość (min. 20 000 znaków) w wersji tylko online/ pdf
– z wykonaną recenzją przez osobę z tytułem dr 99 brutto
– bez wykonanej recenzji kwota: 199 brutto

Wraz z artykułem prosimy o wysłanie umowy autorskiej oraz potwierdzenia zapłaty i przygotowanie rozdziału wg. wymogów redakcyjnych na adres: wydawnictwo@sophiabauty.pl