facebook

Monografia współautorska

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym – weszło w tryb wykonawczy od dnia 2 grudnia 2015 roku.

W projekcie może wziąć udział 3 autorów, którzy przygotują rozdziały po 80 000 znaków, pod warunkiem braku redaktora naukowego oraz braku wyodrębnienia autorstwa rozdziałów poszczególnych autorów. Jednostce naukowej zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem przysługuje 25 punktów.

Koszt rozdziału w monografii wynosi 1400* złotych brutto (z vatem).
* cena może podlegać negocjacji jeśli autor przedstawi zrecenzowany rozdział przez samodzielnego pracownika nauki (z tytułem dr hab).

Tematyka planowana do wydania do 3-ch miesięcy

Temat 1. Ułomność uniwersalności praw ekonomicznych w kontekście ich utylitarności

1 autor (dr Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu)
2 autor  (dr uniwersytet Wrocławski)
3 autor – wolne

2.   Miejsce ekonomii wśród dziedzin nauk
3.   Metodologiczna definicja prawa, teorii i generalizacji historycznej
w ekonomii’
4.   Prawa ekonomiczne a czynnik ludzki
5.   Problem uniwersalizmu praw ekonomicznych w świetle determinizmu probabilistycznego i teorii chaosu
6.   Ułomny charakter paradoksów w ekonomii
7.   Skutki ułomności utylitarności wiedzy ekonomicznej
we współczesnym świeci

Temat 2. Czynniki deformujące analizę progu rentowności przedsiębiorstwa w warunkach inflacji

1 autor ( dr Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu)
2 autor – wolne
3 autor – wolne

Temat 3. Projektowanie z myślą o współczesnej kobiecie, jako odpowiedż na potrzeby rynkowe


1 autor (dr Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
2 autor (mgr /przed obroną/ Akademia Sportowa)
– Oblicze współczesnej kobiety
– Wielozadaniowość, poczucie winy oraz spadek poczucia własnej wartości u współczesnych kobiet
– Stereotypy ograniczające rozwój kobiet oraz aktywne próby walki z nimi
– Rola i znaczenie rynkowe współczesnych kobiet
– Projektowanie z myślą o człowieku na przykładzie projektowania dla współczesnej kobiety
– Design thinking i praca warsztatowa jako skuteczne podejście do projektowania z myślą o odbiorcy
– Czynniki pobudzające zaangażowanie i kreatywność zespołów projektowych
– Badanie konsumenta – etnografia: obserwacja i rozmowy
– Insighty konsumenckie
– Koncepcja marki
– Koncepcja lokalu / usługi
– Krytyczna ocena wypracowanych rozwiązań

Temat 4. Rozwój społeczno ekonomiczny krajów Unii Europejskiej. Konwergencja czy dywergencja? 

1 autor  (prof ndzw. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie)
– Ocena rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów UE
z wykorzystaniem indeksów rozwoju regionalnego (GK)
– PKB per capita
– SIWG wskaźnik wolności gospodarczej
– HDI
– QLI
– EPI wydajności środowiskowej
– Zielone PKB
– GII globalny indeks innowacji
– SII sumaryczny indeks innowacji
– Eco-Innowacje
– SPI indeks postępu społecznego
– SSI indeks zrównoważonego społeczeństwa

2 autor (dr Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu)

Krótka charakterystyka krajów UE28 (data wstąpienia do UE; statystyczna analiza społeczno-ekonomiczna w latach 1990-2016)

3 autor wolne
Sugerowany rozdział przez prof (autor 1)
Korzyści z członkowstwa UE

 

Temat 5. Innowacje i konkurencyjność …. 

1 autor (dr Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
2 autor wolne
3 autor wolne

Temat 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

1 autor (mgr Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

– Zagadnienia wybrane z zarządzania zasobami ludzkimi
– Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi 
– Modele zarządzania zasobami ludzkimi
– Charakterystyka oceniania pracowników, metod i procesu
– Definicja oceny pracy,
– Elementy systemu oceniania
– Wybrane techniki i metody
Motywowanie jako czynnik systemowy w organizacji
– Pojęcie motywacji i procesu motywacji
– Teorie motywowania
– Funkcje motywacji w organizacji
Narzędzia motywacji
Wypływ wynagrodzenia na motywację
Formy i funkcje płac

2 autor (dr Politechnika Białostocka)
– Kierunki rozwoju metodologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi
– Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie swojej multidysciplinarności
– Rozważania metodologiczne
– Praktyki, a wyniki firmowe

3 autor wolne

Temat 7. Marketingowa rola potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w kształtowaniu produktu turystycznego oraz rozwoju regionalnym

1 autor (dr Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji)

– Żywność regionalna 
– Obecność żywności tradycyjnej w kulturze
– Historia pochodzenia wyrobów kulinarnych
– Pojęcie produktu turystycznego
– Turystyka kulinarna
– Ocena miejsca tradycyjnej żywności w roli kształtowania produktu turystycznego

2 autor  (mgr Politechnika Częstochowska)
– Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej
– Uwarunkowania zachowań i decyzje nabywcze konsumentów
– Modele zachowań i proces postępowania
– Uwarunkowania zachowań na rynku żywności ekologicznej
– Charakterystyka rynku produktów w Polsce i na świecie
– Marketing ekologiczny i jego narzędzia
– Kampanie promujące żywność ekologiczną oraz edukacja ekologiczna
– postawy i zachowania konsumentów wobec żywności ekologicznej w świetle badań ankietowych

3 autor wolne / wstępna (rezerwacja dr)

Temat 8. Rynek motoryzacyjny w świetle badawczym t. roboczy

1 autor (dr Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie)
– Istota wpływu wyłączeń sektorowych na mechanizmy działania rynku motoryzacyjnego
– Rynek motoryzacyjny
– Formy i funkcje płac
– Wyłączenia sektorowe
– Konkurencja i mechanizmy rynkowe

2 autor wolne
3 autor wolne

Temat 9. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa społecznego – teraźniejszość, wyzwania i perspektywy

1. autor (dr Katedrze Bezpieczeństwa Społecznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

– Pomiędzy bezpieczeństwem społecznym a bezpieczeństwem wewnętrzny

 • Pojęcia, definicje, istota i typologia bezpieczeństwa społecznego
 • Interdyscyplinarność i pluralizm przedmiotowy bezpieczeństwa społecznego
 • Wewnętrzna funkcja bezpieczeństwa społecznego – polityka społeczna, instytucje, system i podsystemy społeczne
  Bezpieczeństwo społeczne a wyzwania w zakresie bezpieczeństwa
 • Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego
 • Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego
 • Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego na szczeblu lokalnym
   – Refleksja i przyszłość bezpieczeństwa społecznego
 • Aksjologia bezpieczeństwa społecznego (wartości, dobro wspólne, dezintegracja wspólnoty
 • „Stare” i „nowe” problemy bezpieczeństwa społecznego
 • Przeciwdziałanie patologiom oraz wykluczeniu społecznemu i programy profilaktyczne
  2 autor wolne
  3 autor wolne

Zaproponuj swój temat do monografii 25 punktowej - w ciągu 24h otrzymasz informację zwrotną o możliwości opublikowania

 

 1. Skompletujemy zespół
 2. Zagwarantujemy opiekuna projektu
 3. Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb