Zapisy na III Międzynarodową Konferencję Naukową  trwają...
trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/


Zapraszamy do wysyłania rozdziału do procesu wydawniczego na adres e:mail: wydawnictwo@sophiabauty.pl


Organizer
Organizator
Scientific Council:

Prof. Joanna Nowakowska Grunt, Chairman of Scientific Council, Częstochowa University of Technology, Poland
Prof. Shulgina Liudmyla, V-ce Chairman of Scientific Council, National Technical University, Ukraine
Dr. Małgorzata Smolarek, Chairman of the program board, University of Social Sciences, Poland
Dr. Ireneusz Miciuła, V-ce Chairman of the program board, Editor-in-Chief, Scientific Publishing House „SOPHIA”, Szczecin University, Poland
Dr Buhrii Nataliya, Lviv Polytechnic National University
Prof. Joanna Jasińska,
Higher medical school
Prof. Bartosz Rakoczy, Nicolaus Copernicus University in Torun
Prof. Ryszard Cichocki, Adam Mickiewicz University in Poznan

Prof. Alicja Łaska-Formejster, University Łódź, Poland

Dr. Ewelina Jurczak, University of Social Sciences, Poland
Prof. dr hab. Viktor Petrenko, Ivano-Frankivsk National University Technical University of Oil an Gas
dr hab. Światosław Kiś, Ivano-Frankivsk National University Technical University of Oil an Gas
Prof. Yuriy Daynovski, Head of Marketing Department, Lviv University of Trade and Economy, Ukraine
Prof. Lumír Kulhánek, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic
Prof. Sergiy Illashenko, Head of  Department of  Marketing and Innovative Activity Management, Sumy State University, Ukraine
Prof. Inna Kuznetsova, Head of  Department of  Organizations  Management  and Foreign Economic Activity,  Odessa National University of Economics
Dr Anna Rybak,
University of Bialystok
Prof. Mariusz Szuster,University in Poznan A.Mickiewicz, Poland
Prof. Agnieszka Rochmińska, University Łódź, Poland
Prof. Joanna Jasińska, College Almamer, Poland
Dr. Eva Ivanová, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
Dr. Katarína Havierniková, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
Dr. Radomir Kaňa, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr. Monika Mynarzová, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr. Radomir Kaňa, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr. Sergii Vasylyk, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine
Dr. Justyna Malkuch-Switalska, Université de Lorraine, France
Dr. Tetyana Pasko, Vincent Pol University in Lublin, Poland
Dr. Tomasz Borowski, Editor-in-Chief, World Scientific News, Poland

Dr. Barbara Czerniachowicz, Szczecin University, Poland

Dr. Katarzyna Szopik-Depczyńska, Szczecin University, Poland
Dr. Katarzyna Kazojć, Szczecin University, Poland
Dr. Paweł Stępień, Szczecin University, Poland
Dr. Waldemar Aspadarec, Szczecin University, Poland
Dr. Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Szczecin University, Poland
Dr. Bogdan Włodarczyk, University of Warmia and Mazury
Dr inż. Kamil Maciuk, AGH University of Science and Technology, Poland
Dr. Malwina Zamojska-Król,AGH University of Science and Technology, Poland
Dr. Jarosław Czaja, Wrocław University of Economics, Poland

Dr. Agnieszka Kurc-Lisiecka, Higher School of Business in Olkusz, Poland

Dr. Jadwiga Bakonyi, Humanitas University in Sosnowiec, Poland
Dr. Izabela Turek, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Anna Lemańska-Majdzik, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Małgorzata Okręglicka, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Judyta Kabus, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Agnieszka Kańczukowska-Stadnik, Gniezno Higher School of Millenium, Poland
Dr inż. Monika Sipa, Częstochowa University of Technology, Poland
Mjr, dr inż. Piotr Maśloch, Warsaw War Studies Uniwersity, Poland
Dr Katarzyna Łukasik, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Anna Bęczkowska, Gniezno Higher School of Millenium, Poland
Dr. Małgorzata Hordyńska, Silesian University of Technology, Poland
Dr. Wojciech J. Janik, The Elblag University of Humanities and Economy, Poland
Dr inż. Piotr Lenik, State Higher Vocational School them. S. Pigonia in Krosno, Poland


Dr. Rafał Mazur, West Pomeranian University of Technology, Poland
Dr. Agnieszka Malkowska, Szczecin University, Poland
Dr. Arkadiusz Malkowski, West Pomeranian University of Technology, Poland
Dr. Piotr Nowaczyk, West Pomeranian University of Technology, Poland
Dr. Dariusz Kotarski, Koszalin University of Technology, Poland
Dr. Michał Czuba, University of Silesia In Katowice, Poland
Dr Elżbieta Stańczyk, Lower Silesian Regional Research Center Statistical Office in Wroclaw
Dr Piotr Stańczyk, Economic university in Wroclaw
Dr. Joanna Łodziana-Grabowska, Bielska Higher School, Poland
Dr. Błażej Kmieciak, Medical University of Łódź, Poland
Dr. Monika Michalska, Zielona Góra University, Poland
Dr. Andrzej Łączak, State Higher Vocational School in Sulechow, Poland
Dr. Marzena Kruk, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland


Organizing Committee:

MSc. Henryk Wojtaszek, Częstochowa University of Technology, Poland

MSc. Anna Kowalczyk, Częstochowa University of Technology, Poland

MSc. Anna Nurzyńska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, PolandOrganizer:

Scientific Publishing SOPHIA

Training and Scientific Center SOPHIA

Institute of Finance and Management of Innovations

Faculty of Applied Sciences in Krakow,

Social Academy of Sciences,


Partners:

International journal: World Scientific News
Institute of Management and Economics,

 

Patronage:

Creative Business Cluster
Association of Doctoral POLDOC
Silesian Marketing Association
Krakow Association of Speakers


Conference fee:
Participation in the conference without publication 75 Euro

Participation in the conference with the publication of 150 Euro

Article in conference proceedings only 75 Euro
(Conference proceedings are marked as international paper)

Post- conference publication:

- articles in polish- chapter in the monograph (5 points)
-  articles in international journal of World Scientific News (ISSN 2392-2192)

(6 points)detailed information:
e-mail: sekretariat@sophiabauty.pl

Paymennts recipient:
Centre of Training-Scientific ”SOPHIA”
29 Mickiewicza Street, 40-085 Katowice, Poland


Account number:
PL 17 1050 1230 1000 0092 1485 4086

(SWIFT/BIC: INGBPLPW)

Important dates:

Application for participation fee payment: (now/ask) Paper contribution: 10 November 2017

formularz rejestracyjny

W przeciągu 48h godzin od rejestracji potwierdzimy Twój udział
w przeciwnym wypadku prosimy o kontakt w-mail:
sekretariat@sophiabauty.pl


Terminy i opłaty konferencyjne

WARIANT A

Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 289 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 589 zł
Publikacja w w jęz. angielskim czasopiśmie anglojęzycznym 

World Scientific News 6 pkt wg listy B MNiSW lub publikacja
(6 stron min. ok.12 000 znaków)
oraz/ lub

w języku polskim rozdział w monografii 

(5 pkt wg MNiSW).
Publikacja bez udziału w konferencji  299 zł
Termin przesłania artykułu do dnia 20 października 2017 roku
Publikacja w czasopiśmie dniu konferencji

WARIANT B
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 289 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją  w monografii polskiej 499 zł

(autor może przedstawić dodatkowo do 3-ch zrecenzowanych artykułów).

Publikacja w języku polskim (rozdział w monografii/ 5 pkt).

Termin przesłania artykułu do dnia 30 października 2017 roku
Publikacja monografii w dniu konferencji

 


WARIANT C
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 1299 zł

Publikacja w w języku polskim (rozdział w monografii współautorskiej).
Autor otrzymuje 25 punktów
Termin przesłania artykułu do ustalenia w formie mailowej

Publikacja do 2 miesięcy od zakończenia konferencji


Termin zgłoszeń: do 30 sierpnia

Termin dokonania wpłaty: do końca września
Prosimy o zgłoszenie przez poniższy formularz zgłoszeniowy
znajdujący się po lewej stronie


Miejsce konferencji:
Centrum Konferencyjne

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
- wysoki parter (rejestracja)
obiekt przystosowany do osób niepełnosprawnych


e-mail:sekretariat@sophiabauty.pl

Obiad 2- częsciowy wydawny od 12:00 d 16:00

przerwa kawowa ciągła- dostępna w każdej chwili

Szczegółowe informacje:

pełniący dyżur członkowie komitetu
tel.dyżurny: 791999596 (9:00 do 18:00)

Komitet Organizacyjny

dr inż. Ireneusz Miciuła (Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego)

dr Monika Jaworska (Społeczna Akademia Nauk, Dyrektor SAN)

dr Małgorzata Smolarek (Społeczna Akademia Nauk)

mgr Anna Kowalczyk (Politechnika Częstochowska)

mgr Anna Nurzyńska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Henryk Wojtaszek (Politechnika Częstochowska)


Dane do płatności:
Odbiorca:
OSRODEK SZKOLENIOWO-NAUKOWY SOPHIA
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Numer konta: 17 1050 1230 1000 0092 1485 4086

Wystawiamy faktury VAT imienne, firmowe lub na uczelnię mimo płatności z innego konta do 6 miesięcy od daty przelewu/ np. po uzyskaniu grantu/ dofinansowania.


Wydłużamy termin płatności dla uczelni.


Dlaczego warto wybrać się na konferencję:
- publikacje w dniu konferencji,

- możliwość zgłszenia streszczenia do książki abstraktów,

- możliwość wygłoszenia referatu i zgłoszenia posteru,
- certyfikaty za udział w radzie naukowej,
- sesja anglojęzyczna, austriacka oraz polskojęzyczna,
- certyfikaty z darmowych szkoleń,
- certyfikaty i nagrody za najlepsze referaty,

- profesjonalna kadra naukowa (profesorowie i doktorowie),

- co najmniej minimum kadrowe w aspekcie uznania konferencji,
  jako konferencję naukową ze statusem międzynarodowym,

- niskie opłaty hotelowe ze śniadaniem na hasło: KONFERENCJA 2017
- możliwość prezentacji zdalnej swojego referatu,
- możliwość zaangażowania się w prace komitetu organizacyjnego,.

- możliwość prowadzenia sesji naukowej,

MIejsce konferencji
- ulica Mickiewicza 29 miesci się w centrum Katowic
-
tanie taxi ONYX 322808080 z dworca 9-13 zł.brutto

Zapraszamy do najlepiej skomunikowanego miasta Katowice
Mieliśmy przyjemność uzyskać patronat nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową przez Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupa
Poproszono o objęcie patronatem III Międzynarodowej Konferencji Naukowej  Prezydenta Miasta Katowice


Partner strategiczny konferencji czasopismo World Scientific News

gwarantuje publikację artykułów w dniu konferencji 6 pkt MNISW

oczywiście po spełnieniu warunków formalnych:

- artykuł zgodny z wytycznymi oraz ze specyfiką czasopisma,

- 2 pozytywne recenzje,

- terminowe dostosowanie się do uwag recenzentów,

- cytowania czasopim międzynarodowych.

Główny organizator konferencji Wydawnictwo Naukowe Sophia

gwarantuje publikację artykułów/ rozdziałów monografii 5 pkt MNISW

w dniu konferencji

oczywiście po spełnieniu warunków formalnych:

- artykuł zgodny z wytywcznymi oraz sepcyfiką czasopisma

- 1 pozytywna recenzja,

- terminowe dostosowanie się do uwag recenzentów,

- zapoznanie się oraz zatwierdzenie umowy autorskiej 

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniu 09 Maja 2017 roku w Katowicach

Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki:

- nauki przyrodnicze,
- nauki ścisłe i techniczne,
- nauki ekonomiczno-społeczne,
- nauki humanistyczne.


Konferencję planowo otworzyła Pani Profesor Joanna Nowakowska - Grunt jako Przewodnicząca Rady Naukowej oraz Przewodnicząca Rady Programowej Pani Doktor Małgorzata Smolarek partner Społecznej Akademii Nauk w Krakowie oraz Pani Dyrektor Społecznej Akademii Nauk w Krakowie   wraz z  Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego oraz Redaktorem Zarządzającym Wydawnictwa Naukowego SOPHIA Doktorem inż. Ireneuszem Miciuła.

Zostały wręczone podziękowania dla gości specjalnych, partnerów i zasłużonych pracowników naukowcych współpracujących z Wydawnictwem Naukowym SOPHIA.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością zaszczycili goście zagraniczni z całego świata.

Konferencja planowo odbyła się w 4 równoległych salach konferencyjnych:

w Sali Kinowej odbywały się sesje naukowe:

Wystąpienia międzynarodowe prowadzili mgr Michał Cieśla oraz mgr Anna Kowalczyk

Badania naukowe w naukach ekonomicznych prowadzili prof. Joanna Nowakowska - Grunt, prof. Alicja Łaska – Formejster i dr inż.  Kamil Maciuk

Badania naukowe w ujęciu przestrzennym prowadzili prof. Joanna Jasińska, prof. Viktor Petrenko, dr inż . Piotr Lenik, dr inz. Marek Banaś, dr Agnieszka Barczak

w Sali Plenarnej odbyły się sesje naukowe:
Współczesne wyzwania naukowe prowadzili dr inż. Piotr Maśloch, dr Judyta Kabus, dr inż. Marta Kadłubek, dr inż. Paulina Lewińska

Badania naukowe w naukach prawnych prowadzili dr Jarosław Czaja, mgr Dawid Chaba

Globalne badania naukowe prowadzili prof. Ludomiła Szulgina, mgr Sylwia Król, mgr Anna Nurzyńska

Badania naukowe w aspekcie ludności prowadzili dr inż. Ireneusz Miciuła, mgr Marcin Król

w Sali Lustrzanej odbyły się sesje naukowe:

Innowacje w badaniach gospodarczych  prowadzili dr inż. Joanna Jeżewska - Frąckowiak, mgr inż. Luiza Dawidowicz

Wyzwania badań w naukach humanistyczno - społecznych prowadzili dr Malwina Zamojska - Król, dr Evelina Kristanova


Badania naukowe w nowoczesnej gospodarce prowadzili  prof. Ryszard Cichocki, dr Elżbieta Stańczyk

w holu królewskim odbywały się prezentacje posterowe:

 Prowadzili je dr inż. Ireneusz Miciuła, mgr Anna Nurzyńska oraz  mgr Henryk Wojtaszek, mgr Łucja Waligóra

 

W trakcje przerw kawowych  prowadzone były kreatywne rozmowy o charakterze naukowym . Niebywałą zaleta tej konferencji była różnorodność poruszanych tematów na sesjach. Wystąpienia na poszczególnych częściach konferencji nie były monotematyczne, skoncentrowane wokół jednej dyscypliny lecz wskazywały
na określony problem badawczy w różnych dziedzinach nauki. Można było zdobyć nową wiedzę, zapoznać się z ciekawymi wywodami naukowymi z innych dziedzin. Zaprezentowane referaty były niezwykle ciekawe i dotyczyły najbardziej aktualnych problemów naukowych w różnych obszarach wiedzy nie tylko w Polsce
ale i też na świecie. Poprzez zastosowanie równoległych sesji w różnych salach goście mogli wybrać sobie jakie prezentacje najbardziej ich interesują i te właśnie mogli wysłuchać. Również olbrzymią zaletą tego międzynarodowego sympozjum było spotkanie przedstawicieli nauki, którzy posiadają olbrzymi dorobek naukowy
z osobami, które dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Naukowe problemy poruszane na konferencji wskazały na to, jak dużo jest jeszcze dylematów
oraz paradoksów we współczesnych dziedzinach nauki do zbadania i omówienia.

Relacja z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniu 10 października 2016 roku w Krakowie

Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki: - nauki przyrodnicze,
- nauki ścisłe i techniczne,
- nauki ekonomiczno-społeczne,
- nauki humanistyczne.

Organic farming in Poland

Konferencję otworzyła Z-CA Przewodniczącej Rady Programowej  prof Liudomyla ShulginaOrganic farming in Poland  National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

oraz Redaktor zarządzający Wydawnictwa Naukowego SOPHIA, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Ireneusz Miciuła pozostali członkowie z sesji otwierającej otwierali konferencję w pozostałych salach konferencyjnych.


Konferencja planowo rozpoczęła się wykładem specjalnym zagranicznych przedstawicieli EBSCO
, Discovery services and scientific databases in research process, Latvia, Lithuania, Ukraine

Konferencja planowo odbyłą się w 4 równoległych salach konferencyjnych:
I sesję naukową  poprowadziła prof. Agata Mesjasz-Lech, prof. Joanna Nowakowska-Grunt oraz mgr Sylwia Król
II sesję naukową  poprowadziła prof Beata Jamka, prof Liudomyla Shulgina oraz mgr Marcin Król

Na konferencji odbyły się specjalne prezentacje autorów książek naukowych Wydawnictwa Naukowego SOPHIA
mgr Iwona Lupa Social media in marketing and management- selected issues based on author’s book
mgr Joanna Kasza Pure joy or coertion of creativity ? Analysis (of the rhetorics) of creativity from the perspective of cultural political economy
został również poprowadzony wykład specjalny przez 
dr Justyna Makuch-Świtalska, How to manage your scientific career?


III sesję naukową  poprowadziła prof Jolanta Bujak- Lechowicz, prof. Ryszard Cichocki oraz mgr inż. Żaneta Nejman
IV sesję naukową porowadził prof Joanna Jasińska oraz dr inż. Piotr Lenik
V sesję naukową poprowadzili dr hab. Alicja Łaska-Fojmester oraz dr Waldemar Jagodziński
VI sesję naukową poprowadzili dr Malwina Zamojska-Król oraz mgr inż. Patrycja Królak
VII sesję naukową poprowadzili dr Edyta Pieniacka oraz mgr Artur Sawicki,

VIII sesję naukową poprowadzili dr Jarosław Czaja oraz  dr inż. Kamil Maciuk

IX sesję naukową poprowadzili dr Ilse Laurijssen, mgr inż. Adam Sulich oraz mgr Anna Nurzyńska

X sesję naukową poprowadziły dr Judyta Kabus

XI sesję naukową poprowadziły dr Magdalena Malec, dr Edyta Kruk oraz mgr Anna Kowalczyk


 

Copyright by Wydawnictwo  Naukowe Sophia  2015-2017     Wszelkie Prawa Zastrzeżone