Opłaty i terminy!

WARIANT A
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 279 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 454 zł
Publikacja w w jęz. angielskim czasopiśmie anglojęzycznym 

World Scientific News (6 pkt wg listy B MNiSW) lub publikacja

w języku polskim rozdział w monografii 

(5 pkt wg MNiSW).
Publikacja bez udziału w konferencji  250 zł

Termin przesłania artykułu do dnia 10 marca 2017 roku

Publikacja w dniu konferencji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARIANT B
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 279 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 679 zł*
Publikacja w w języku polskim w czasopiśmie

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 12 pkt

Publikacja bez udziału w konferencji  brak możliwości

Termin przesłania artyku: do ustalenia w formie mailowej

Publikacja uzależniona od czasopisma.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARIANT C
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 279 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 399 zł

(autor może przedstawić dodatkowo do 3-ch zrecenzowanych artykułów).

Publikacja w w języku polskim (rozdział w monografii/ 5 pkt).

Termin przesłania artykułu do dnia 10 marca 2017 roku

Publikacja w dniu konferencji

------------------------------------------------------------------------------------------

WARIANT D tylko dla studentów I i II stopnia (potwierdzone aktualną legitymacją)
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 199 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 259 zł

(autor może opublikować zrecenzowany artykuł przez samodzielnego

pracownika nauki/ maksymalnie 3 artykuły/).

(Poniżej znajduje się do pobrania formularz recenzji dla recenzenta+ szablon rozdziału)
Publikacja w w języku polskim (rozdział w monografii/ 5 pkt).

Termin przesłania artykułu do dnia 10 marca 2017 roku

Publikacja w dniu konferencji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARIANT E
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 1199 zł

Publikacja w w języku polskim (rozdział w monografii współautorskiej).
Autor otrzymuje 25 punktów

Termin przesłania artykułu do ustalenia w formie mailowej

Publikacja w dniu konferencji
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin zgłoszeń: zakończony


Miejsce konferencji:

Centrum Konferencyjne

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

e-mail:sekretariat@sophiabauty.pl
szczegółowe informacje:

Komitet Organizacyjny

Anna Kowalczyk,Henryk Wojtaszek

tel.dyżurny: 791999596 (9:00 do 18:00)

Dane do płatności:
Odbiorca:
OSRODEK SZKOLENIOWO-NAUKOWY SOPHIA
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Numer konta: 17 1050 1230 1000 0092 1485 4086

Poniżej znajduje się aktywny formularz rejestracyjny
formularz rejestracyjny

W przeciągu 48h godzin od rejestracji potwierdzimy Twój udział
w przeciwnym wypadku prosimy o kontakt w-mail:
sekretariat@sophiabauty.pl

Każdy uczestnik konferencji otrzyma pakiet startowy zawierający:

- torbę startową,

- teczkę z gumką,

- notes A4 25 kartkowy,

- 2 długopisy,

- smycz reklamową z plastykowym identyfikatorem,

- kalendarzyk 2017

- kubek z logiem wydawnictwa z 5% rabatem na usługi

- dodatkowo, każdy otrzyma również książkę z wydawnictwa

Scientific Council:


Prof. Joanna Nowakowska Grunt, Chairman of Scientific Council, Częstochowa University of Technology, Poland
Prof. Shulgina Liudmyla
, V-ce Chairman of Scientific Council, National Technical University, Ukraine
Dr. Małgorzata Smolarek, Chairman of the program board, University of Social Sciences, Poland

Dr. Ewelina Jurczak, University of Social Sciences, Poland
Prof. dr hab. Viktor Petrenko,Ivano-Frankivsk National University Technical University of Oil an Gas

Prof. Yuriy Daynovski, Head of Marketing Department, Lviv University of Trade and Economy, Ukraine
Prof. Lumír Kulhánek, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic
Prof.
Sergiy Illashenko, Head of  Department of  Marketing and Innovative Activity Management, Sumy State University, Ukraine
Prof.
Inna Kuznetsova, Head of  Department of  Organizations  Management  and Foreign Economic Activity,  Odessa National University of Economics,

Prof. Beata Jamka, Łazarski University, Poland

Prof Mariusz Szuster,University in Poznan A.Mickiewicz, Poland
Prof. Agnieszka Rochmińska, University Łódź, Poland

Prof. Joanna Jasińska, College Almamer, Poland

Prof. Jolanta Bujak-Lechowicz, University J. Kochanowski, Poland
Dr. Eva Ivanová, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
Dr. Katarína Havierniková, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
Dr. Radomir Kaňa, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr. Monika Mynarzová, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr. Radomir Kaňa, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr. Sergii Vasylyk, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine
Dr. Justyna Malkuch-Switalska, Université de Lorraine, France
Dr. Tetyana Pasko, Vincent Pol University in Lublin, Poland
Dr. Nina Szczygieł, Universidade de Aveiro, Portugal
Dr. Tomasz Borowski, Editor-in-Chief, World Scientific News, Poland

Dr inż. Kamil Maciuk, AGH University of Science and Technology, Poland

Dr Malwina Zamojska-Król,AGH University of Science and Technology, Poland
Dr. Malgorzata Rutkowska-Podołowska, Wrocław University of Technology, Poland
Dr. Irenuesz Miciuła, Editor-in-Chief, Scientific Publishing House „SOPHIA”, Szczecin University, Poland
Dr. Jarosław Czaja, Wrocław University of Economics, Poland

Dr. Agnieszka Kurc-Lisiecka, Higher School of Business in Olkusz, Poland

Dr. Jadwiga Bakonyi, Humanitas University in Sosnowiec, Poland
Dr. Joanna Dzieńdziora, Higher School of Business in Dąbrowa Górnicza, Poland
Dr. Izabela Turek, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Anna Lemańska-Majdzik, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Małgorzata Okręglicka, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Judyta Kabus, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Agnieszka Kańczukowska-Stadnik, Gniezno Higher School of Millenium, Poland
Dr. Monika Sipa, Częstochowa University of Technology, Poland
Dr. Anna Bęczkowska, Gniezno Higher School of Millenium, Poland
Dr. Małgorzata Hordyńska, Silesian University of Technology, Poland
Dr. Małgorzata Rutkowska- Podołowska, Wrocław University of Technology, Poland
Dr. Agnieszka Kurc-Lisiecka, Higher School of Business in Olkusz, Poland
Dr. Wojciech J. Janik, The Elblag University of Humanities and Economy, Poland

Dr. inż. Piotr Lenik, State Higher Vocational School them. S. Pigonia in Krosno, Poland

Dr. Rafał Mazur, West Pomeranian University of Technology, Poland
Dr. Agnieszka Malkowska, Szczecin University, Poland
Dr. Arkadiusz Malkowski, West Pomeranian University of Technology, Poland
Dr. Piotr Nowaczyk, West Pomeranian University of Technology, Poland
Dr. Dariusz Kotarski, Koszalin University of Technology, Poland
Dr. Michał Czuba, University of Silesia In Katowice, Poland

Dr. Joanna Łodziana-Grabowska, Bielska Higher School, Poland

Dr. Błażej Kmieciak, Medical University of Łódź, Poland

Dr. Monika Michalska, Zielona Góra University, Poland

Dr. Andrzej Łączak, State Higher Vocational School in Sulechow, Poland

Dr. Marzena Kruk, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland


Organizing Committee:

Dr. Ireneusz Miciuła, Chairman of Organizational Advice, Szczecin University, Poland

MSc. Anna Kowalczyk, Częstochowa University of Technology, Poland

MSc. Anna Nurzyńska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland

Msc. Marcin Król, Częstochowa University of Technology,

Msc. Sylwia Król, Częstochowa University of Technology,


MSc. Henryk Wojtaszek, Częstochowa University of Technology, Poland

MSc. inż. Żaneta Nejman, Częstochowa University of Technology, Poland


Organizer:

Scientific Publishing SOPHIA

Training and Scientific Center SOPHIA

Institute of Finance and Management of Innovations

Partners:


International journal: World Scientific News
Institute of Management and Economics,

Humanitas University,

Faculty of Applied Sciences in Krakow,

Social Academy of Sciences,


Patronage:

Creative Business Cluster
Association of Doctoral POLDOC
Silesian Marketing Association
Krakow Association of Speakers


Conference fee:
Participation in the conference without publication 60 Euro Participation in the conference with the publication of 100 Euro Article in conference proceedings only 60 Euro
(Conference proceedings are marked as international paper)


Post- conference publication:

- articles in polish- chapter in the monograph (5 points)
-  articles in international journal of World Scientific News (ISSN 2392-2192)

(6 points)detailed information:
e-mail: sekretariat@sophiabauty.pl

Paymennts recipient:
Centre of Training-Scientific ”SOPHIA”
29 Mickiewicza Street, 40-085 Katowice, Poland


Account number:
PL 17 1050 1230 1000 0092 1485 4086

(SWIFT/BIC: INGBPLPW)

Important dates:

Application for participation fee payment: (now/ask) Paper contribution: 10 March 2017

Relacja z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniu 10 października 2016 roku w Krakowie

Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki: - nauki przyrodnicze,
- nauki ścisłe i techniczne,
- nauki ekonomiczno-społeczne,
- nauki humanistyczne.

Organic farming in Poland

Konferencję otworzyła Z-CA Przewodniczącej Rady Programowej  prof Liudomyla ShulginaOrganic farming in Poland  National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

oraz Redaktor zarządzający Wydawnictwa Naukowego SOPHIA, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Ireneusz Miciuła pozostali członkowie z sesji otwierającej otwierali konferencję w pozostałych salach konferencyjnych.


Konferencja planowo rozpoczęła się wykładem specjalnym zagranicznych przedstawicieli EBSCO
, Discovery services and scientific databases in research process, Latvia, Lithuania, Ukraine

Konferencja planowo odbyłą się w 4 równoległych salach konferencyjnych:
I sesję naukową  poprowadziła prof. Agata Mesjasz-Lech, prof. Joanna Nowakowska-Grunt oraz mgr Sylwia Król
II sesję naukową  poprowadziła prof Beata Jamka, prof Liudomyla Shulgina oraz mgr Marcin Król

Na konferencji odbyły się specjalne prezentacje autorów książek naukowych Wydawnictwa Naukowego SOPHIA
mgr Iwona Lupa Social media in marketing and management- selected issues based on author’s book
mgr Joanna Kasza Pure joy or coertion of creativity ? Analysis (of the rhetorics) of creativity from the perspective of cultural political economy
został również poprowadzony wykład specjalny przez 
dr Justyna Makuch-Świtalska, How to manage your scientific career?


III sesję naukową  poprowadziła prof Jolanta Bujak- Lechowicz, prof. Ryszard Cichocki oraz mgr inż. Żaneta Nejman
IV sesję naukową porowadził prof Joanna Jasińska oraz dr inż. Piotr Lenik
V sesję naukową poprowadzili dr hab. Alicja Łaska-Fojmester oraz dr Waldemar Jagodziński
VI sesję naukową poprowadzili dr Malwina Zamojska-Król oraz mgr inż. Patrycja Królak
VII sesję naukową poprowadzili dr Edyta Pieniacka oraz mgr Artur Sawicki,

VIII sesję naukową poprowadzili dr Jarosław Czaja oraz  dr inż. Kamil Maciuk

IX sesję naukową poprowadzili dr Ilse Laurijssen, mgr inż. Adam Sulich oraz mgr Anna Nurzyńska

X sesję naukową poprowadziły dr Judyta Kabus oraz dr inż. Marta Kadłubek

XI sesję naukową poprowadziły dr Magdalena Malec, dr Edyta Kruk oraz mgr Anna Kowalczyk


 

Copyright by WYDAWNICTWO NAUKOWE SOPHIA 2016     WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE