facebook
  • DSC_0129

    I Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana w dniu 10 października 2016 roku w Krakowie

    Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki: nauki przyrodnicze, nauki ścisłe i techniczne, nauki ekonomiczno-społeczne, nauki humanistyczne. Konferencję otworzyła Z-CA Przewodniczącej Rady Programowej prof Liudomyla Shulgina National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” oraz Redaktor zarządzający Wydawnictwa Naukowego SOPHIA, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Ireneusz Miciuła pozostali członkowie z sesji otwierającej otwierali konferencję w […]

  • DSC_0164

    II Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana w dniu 09 Maja 2017 roku w Katowicach

    Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki: nauki przyrodnicze, nauki ścisłe i techniczne, nauki ekonomiczno-społeczne, nauki humanistyczne. Konferencję planowo otworzyła Pani Profesor Joanna Nowakowska – Grunt jako Przewodnicząca Rady Naukowej oraz Przewodnicząca Rady Programowej Pani Doktor Małgorzata Smolarek partner Społecznej Akademii Nauk w Krakowie oraz Pani Dyrektor Społecznej Akademii Nauk w Krakowie   wraz z  […]

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
3 rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki:
Dilemmas of scientific research in various fields of science:
– nauki przyrodnicze,
– natural sciences,
– nauki ścisłe i techniczne,
– science and technology,
– nauki ekonomiczno-społeczne,
– economic and social sciences,
– nauki humanistyczne.
– humanities sciences.


24 listopad 2017
24 November 2017

Organizer
Organizator

Międzynarodowe
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem honorowym  wydarzenie
Międzynarodowe

Termin zgłoszeń: 
do wyczerpania limitu miejsc

Dokumentacja (formularz zgłoszeniowy ręczny, wymogi redakcyjne,  itp.)

Miejsce konferencji:
Centrum Konferencyjne
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
– wysoki parter (rejestracja)
e-mail: sekretariat@sophiabauty.pl

 

Szczegółowe informacje:
tel: 32 787 45 75

Komitet Organizacyjny
dr Monika Jaworska (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ds. współpracy z zagranicą / Dyrektor Regionalny Społecznej Akademii Nauk, profesor INTERNATIONAL PERSONNEL ACADEMY)
dr inż. Małgorzata Smolarek (Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. współpracy z zagranicą/ Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych)


Dane do płatności:
CENTRUM SZKOLENIOWE Sophia
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Numer konta:
17 1050 1230 1000 0092 1485 4086

Wystawiamy faktury VAT imienne, firmowe lub na uczelnię mimo płatności z innego konta do 6 miesięcy od daty przelewu/ np. po uzyskaniu grantu/ dofinansowania.

Wydłużamy termin płatności dla uczelni po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dlaczego warto wybrać się na konferencję:
– publikacje w dniu konferencji,
– możliwość zgłszenia streszczenia do książki abstraktów,
– możliwość wygłoszenia referatu i zgłoszenia posteru,
– certyfikaty za udział w radzie naukowej,
– sesja anglojęzyczna, austriacka oraz polskojęzyczna,
– certyfikaty z darmowych szkoleń,
– certyfikaty i nagrody za najlepsze referaty,
– profesjonalna kadra naukowa (profesorowie i doktorowie),
– co najmniej minimum kadrowe w aspekcie uznania konferencji,
  jako konferencję naukową ze statusem międzynarodowym,
– niskie opłaty hotelowe ze śniadaniem na hasło: KONFERENCJA 2017
– możliwość prezentacji zdalnej swojego referatu,
– możliwość zaangażowania się w prace komitetu organizacyjnego,.
– możliwość prowadzenia sesji naukowej,

Miejsce konferencji
– ulica Mickiewicza 29 miesci się w centrum Katowic
– tanie taxi ONYX 322808080 z dworca 9-13 zł.brutto

Mieliśmy przyjemność uzyskać patronat nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową przez Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupa
Poproszono o objęcie patronatem III Międzynarodowej Konferencji Naukowej  Prezydenta Miasta Katowice 

Międzynarodowe

Partner strategiczny konferencji czasopismo World Scientific News gwarantuje publikację artykułów w dniu konferencji 6 pkt MNISW oczywiście po spełnieniu warunków formalnych:

– artykuł zgodny z wytycznymi oraz ze specyfiką czasopisma,
– 2 pozytywne recenzje,
– terminowe dostosowanie się do uwag recenzentów,
– cytowania czasopim międzynarodowych.

Międzynarodowe

Główny organizator konferencji Wydawnictwo Naukowe Sophia gwarantuje publikację artykułów/ rozdziałów monografii 5 pkt MNISW w dniu konferencji oczywiście po spełnieniu warunków formalnych:

– artykuł zgodny z wytywcznymi oraz sepcyfiką czasopisma
– 1 pozytywna recenzja,
– terminowe dostosowanie się do uwag recenzentów,
– zapoznanie się oraz zatwierdzenie umowy autorskiej 

Międzynarodowe
Międzynarodowe

Formularz rejestracji