II Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana w dniu 09 Maja 2017 roku w Katowicach

Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki:

  • nauki przyrodnicze,
  • nauki ścisłe i techniczne,
  • nauki ekonomiczno-społeczne,
  • nauki humanistyczne.

Konferencję planowo otworzyła Pani Profesor Joanna Nowakowska – Grunt jako Przewodnicząca Rady Naukowej oraz Przewodnicząca Rady Programowej Pani Doktor Małgorzata Smolarek partner Społecznej Akademii Nauk w Krakowie oraz Pani Dyrektor Społecznej Akademii Nauk w Krakowie   wraz z  Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego oraz Redaktorem Zarządzającym Wydawnictwa Naukowego SOPHIA Doktorem inż. Ireneuszem Miciuła.

Zostały wręczone podziękowania dla gości specjalnych, partnerów i zasłużonych pracowników naukowcych współpracujących z Wydawnictwem Naukowym SOPHIA.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością zaszczycili goście zagraniczni z całego świata.
Konferencja planowo odbyła się w 4 równoległych salach konferencyjnych:

w Sali Kinowej odbywały się sesje naukowe: 

Wystąpienia międzynarodowe prowadzili mgr Michał Cieśla oraz mgr Anna Kowalczyk
Badania naukowe w naukach ekonomicznych prowadzili prof. Joanna Nowakowska – Grunt, prof. Alicja Łaska – Formejster i dr inż.  Kamil Maciuk
Badania naukowe w ujęciu przestrzennym prowadzili prof. Joanna Jasińska, prof. Viktor Petrenko, dr inż . Piotr Lenik, dr inz. Marek Banaś, dr Agnieszka Barczak

w Sali Plenarnej odbyły się sesje naukowe:

Współczesne wyzwania naukowe prowadzili dr inż. Piotr Maśloch, dr Judyta Kabus, dr inż. Marta Kadłubek, dr inż. Paulina Lewińska
Badania naukowe w naukach prawnych prowadzili dr Jarosław Czaja, mgr Dawid Chaba
Globalne badania naukowe prowadzili prof. Ludomiła Szulgina, mgr Sylwia Król, mgr Anna Nurzyńska
Badania naukowe w aspekcie ludności prowadzili dr inż. Ireneusz Miciuła, mgr Marcin Król

w Sali Lustrzanej odbyły się sesje naukowe: 

Innowacje w badaniach gospodarczych  prowadzili dr inż. Joanna Jeżewska – Frąckowiak, mgr inż. Luiza Dawidowicz
Wyzwania badań w naukach humanistyczno – społecznych prowadzili dr Malwina Zamojska – Król, dr Evelina Kristanova

Badania naukowe w nowoczesnej gospodarce prowadzili  prof. Ryszard Cichocki, dr Elżbieta Stańczyk

w holu królewskim odbywały się prezentacje posterowe: 

Prowadzili je dr inż. Ireneusz Miciuła, mgr Anna Nurzyńska oraz  mgr Henryk Wojtaszek, mgr Łucja Waligóra

W trakcje przerw kawowych  prowadzone były kreatywne rozmowy o charakterze naukowym . Niebywałą zaleta tej konferencji była różnorodność poruszanych tematów na sesjach. Wystąpienia na poszczególnych częściach konferencji nie były monotematyczne, skoncentrowane wokół jednej dyscypliny lecz wskazywały
na określony problem badawczy w różnych dziedzinach nauki. Można było zdobyć nową wiedzę, zapoznać się z ciekawymi wywodami naukowymi z innych dziedzin. Zaprezentowane referaty były niezwykle ciekawe i dotyczyły najbardziej aktualnych problemów naukowych w różnych obszarach wiedzy nie tylko w Polsce
ale i też na świecie. Poprzez zastosowanie równoległych sesji w różnych salach goście mogli wybrać sobie jakie prezentacje najbardziej ich interesują i te właśnie mogli wysłuchać. Również olbrzymią zaletą tego międzynarodowego sympozjum było spotkanie przedstawicieli nauki, którzy posiadają olbrzymi dorobek naukowy
z osobami, które dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Naukowe problemy poruszane na konferencji wskazały na to, jak dużo jest jeszcze dylematów
oraz paradoksów we współczesnych dziedzinach nauki do zbadania i omówienia.