I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA KREATYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU XXI wieku

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej, Z-ca Dyrektora Instytutu Logistyki Politechniki Częstochowskiej prof PCZ, Joanna Nowakowska Grunt, Redaktor zarządzający Wydawnictwa Naukowego SOPHIA, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Ireneusz Miciuła
i Nasz Partner Dyrektor Społecznej Akademii Nauk Monika Jaworska oraz Szef Regionu Częstochowskiego Śląskiego Towarzystwa Marketingowego Artur Sawicki.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej, Z-ca Dyrektora Instytutu Logistyki Politechniki Częstochowskiej prof PCZ, Joanna Nowakowska Grunt, Redaktor zarządzający Wydawnictwa Naukowego SOPHIA, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Ireneusz Miciuła
i Nasz Partner Dyrektor Społecznej Akademii Nauk Monika Jaworska oraz Szef Regionu Częstochowskiego Śląskiego Towarzystwa Marketingowego Artur Sawicki.

W konferencji naukowej zostali zaproszeni do udziału w sesji praktyków:
– dr inz. Jacek Doskocz z Klastra Badań Rozwoju oraz Innowacji
– mgr Mateusz Zając Regionalny Koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
– mgr Izebela Śmieja- Członek Stowarzyszenia Kopalnia Kreatywności- Lidera Klastrów Biznesów Kreatywnych
– mgr Magdalena Kutak- Prezes Stowarzyszenie Kopalnia Kreatywności- Lidera Biznesów Kreatywnych
– Paweł Nowak, Prezes, Koordynator I Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich z Krakowiskiego Stowarzyszenia Mówców
oraz mgr Artur Sawicki- ze Śląskiego Towarzystwa Marketingowego.

Konferencja planowo odbyłą się w 5 zaplanowanych tematycznie panelach:
Panel praktyków poprowadził – dr inż. Ireneusz Miciuła
I sesję naukową Gospodarowanie kapitałem ludzkim poprowadziła prof. Ludomiła Szulgina
II sesję naukową Innowacyjność we współczesnej gospodarce poprowadziła prof Beata Jamka
III sesję naukową Współpraca nauki z biznesem poprowadziła dr Judyta Kabus
IV sesję naukow–praktyczną porowadził mgr Artur Sawicki
V sesję naukową poprowadził dr Jarosław Czaja

Konferencję prowadziła mgr Anna Kowalczyk

Rada NAUKOWO-PROGRAMOWA:
prof. Pcz, dr hab. inż. Joanna Nowakowska- Grunt- Przewodnicząca Rady Programowej
prof.Pcz dr hab. Agata Mesjasz-Lech, Z-ca Przewodniczącej Rady Programowej
dr Małgorzata Smolarek, Przewodnicząca Rady Naukowej, z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Redaktor Naczelna czasopisma Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
dr Paweł Dec – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Rada NAUKOWA:
prof. P.Cz. dr hab, Roman Olejnik, Politechnika Częstochowska
prof. P.Cz. dr hab, Izabella Krawczyk-Sokołowska, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab Ludmiła Szulgina, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
prof. dr hab Piotr Pachura, University of Presov, Slovakia
prof. dr hab Olena Kolomytseva, Cherkassy State Technologik University, Ukraine
prof. UTH dr hab. Róża Milic-Czerniak , Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
prof. UŁ, Agnieszka Rochmańska, Uniwersytet Łódzki
dr Monika Mynarzová, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
dr Katarina Haviernikova, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
dr hab. Rafał Kasprzak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Justyna Malkuch-Switalska, Université de Lorraine we Francji.
dr inż. Ireneusz Miciuła, Uniwersytet Szczeciński
dr Marzena Kruk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Anna Bęczkowska, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium
dr Agnieszka Kańczukowska-Stadnik, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium
dr Agnieszka Górka-Chowaniec, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
dr Michał Czuba, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Marika Świeszczak, Uniwersytet Łódzki
dr Krzysztof Świeszczak, Uniwersytet Łódzki
dr Bartosz Fortuński, Uniwersytet Opolski
dr Barbara Czerniachowicz, Uniwersytet Szczeciński
dr Jarosław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu
dr Mirosława Skalik, Akademia Jana Długosza w Częstochowie
dr inż. Iwona Staniec, Politechnika Łódzka
dr inż. Aneta Pachura, Politechnika Częstochowska
dr inż. Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska
dr Paweł Bator, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
dr Kajetan Bator, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
dr Lena Staś, Collegium Da Vinci w Poznaniu
dr Wojciech Janik, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
dr Błażej Kmieciak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr inż. Anna Lemańska- Majdzik, Politechnika Częstochowska
dr Małgorzata Okręglicka, Politechnika Częstochowska
dr Joanna Dzieńdziora, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr Jadwiga Bakonyi, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
dr Agnieszka Górka-Chowaniec, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
dr inż. Agnieszka Kurc- Lisiecka, Wyższa Szkoła Biznesu w Olkuszu
dr Judyta Kabus, Politechnika Częstochowska
dr inż. Monika Sipa, Politechnika Częstochowska
dr Izabela Turek, Politechnika Częstochowska
dr inż. Piotr Kardasz, Klaster B+R&I
dr inż. Jacek Doskocz, Klaster B+R&I
Komitet ORGANIZACYJNY:
dr. inż. Ireneusz Miciuła, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Szczeciński
mgr Henryk Wojtaszek, Politechnika Częstochowska
mgr Anna Kowalczyk, Politechnika Częstochowska
mgr inż. Żaneta Nejman, Politechnika Poznańska

Organizator KONFERENCJI:
Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
Ośrodek SZKOLENIOWO NAUKOWY SOPHIA
Instytut Finansów i Zarządzania Innowacjami
Partnerzy KONFERENCJI:
Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas
Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
Patronat:
Śląskie Towrzystwo Marketingowe
Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Krakowskie Stowarzyszenie Mówców
Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji
Klaster Biznesów Kreatywnych

Patronat HONOROWY:
Prezydent Miasta Katowice