I Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana w dniu 10 października 2016 roku w Krakowie

Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki:

  • nauki przyrodnicze,
  • nauki ścisłe i techniczne,
  • nauki ekonomiczno-społeczne,
  • nauki humanistyczne.

Konferencję otworzyła Z-CA Przewodniczącej Rady Programowej prof Liudomyla Shulgina National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

oraz Redaktor zarządzający Wydawnictwa Naukowego SOPHIA, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Ireneusz Miciuła pozostali członkowie z sesji otwierającej otwierali konferencję w pozostałych salach konferencyjnych.

Konferencja planowo rozpoczęła się wykładem specjalnym zagranicznych przedstawicieli EBSCO, Discovery services and scientific databases in research process, Latvia, Lithuania, Ukraine

Konferencja planowo odbyłą się w 4 równoległych salach konferencyjnych:
I sesję naukową poprowadziła prof. Agata Mesjasz-Lech, prof. Joanna Nowakowska-Grunt oraz mgr Sylwia Król
II sesję naukową poprowadziła prof Beata Jamka, prof Liudomyla Shulgina oraz mgr Marcin Król

Na konferencji odbyły się specjalne prezentacje autorów książek naukowych Wydawnictwa Naukowego SOPHIA
mgr Iwona Lupa Social media in marketing and management- selected issues based on author’s book
mgr Joanna Kasza Pure joy or coertion of creativity ? Analysis (of the rhetorics) of creativity from the perspective of cultural political economy
został również poprowadzony wykład specjalny przez
dr Justyna Makuch-Świtalska, How to manage your scientific career?

III sesję naukową  poprowadziła prof Jolanta Bujak- Lechowicz, prof. Ryszard Cichocki oraz mgr inż. Żaneta Nejman
IV sesję naukową porowadził prof Joanna Jasińska oraz dr inż. Piotr Lenik
V sesję naukową poprowadzili dr hab. Alicja Łaska-Fojmester oraz dr Waldemar Jagodziński
VI sesję naukową poprowadzili dr Malwina Zamojska-Król oraz mgr inż. Patrycja Królak
VII sesję naukową poprowadzili dr Edyta Pieniacka oraz mgr Artur Sawicki,
VIII sesję naukową poprowadzili dr Jarosław Czaja oraz  dr inż. Kamil Maciuk
IX sesję naukową poprowadzili dr Ilse Laurijssen, mgr inż. Adam Sulich oraz mgr Anna Nurzyńska
X sesję naukową poprowadziły dr Judyta Kabus
XI sesję naukową poprowadziły dr Magdalena Malec, dr Edyta Kruk oraz mgr Anna Kowalczyk