facebook

Wniosek o fakturę
proforma

Dokumenty dla autora
– nowa relacja

Szablon monografia 5 pkt
(20 000 znaków)

Szablon monografia 25 pkt
(80 000 znaków)

Propozycja rozdziałów współautorskich

Szablon czasopismo 6 pkt
World Scientific News

Formularz recenzji
zewnętrznej

Formularz zgłoszeniowy
do edycji