facebook

Dokumenty dla autora
(umowa, wymogi formalne)

Formularz recenzyjny
dla recenzenta zewnętrznego
/strona autorska- nie pobiera/

wymogi redakcyjne
20 ooo znaków

wymogi redakcyjne
20 ooo znaków

Wydawnictwo Naukowe  Sophia i konferencje dla doktorantów: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Białystok, Lublin, Rzeszów, Częstochowa, Zagranica.